Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Kirketjener søges.

Stilling på 28 timer pr. uge ønskes besat 1. december 2020.

Da den en af vores to kirketjenere har fået anden stilling, søger vi en kirketjener til Ikast Kirke og Ikast Østre Kirke.

Vi søger en medarbejder der:

·       er positiv og hjælpsom, imødekommende og engageret.

·       har evne til at bevare overblikket, arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt.

·       har god praktisk sans.

·       kan indgå i positivt samarbejde med øvrige ansatte og frivillige ved kirken.

Arbejdet omfatter:

·       Forberedelse og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger

·       Praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i samarbejde med præster og øvrigt personale.

Arbejdet er varieret og kræver fleksibilitet og vilje til samarbejde på tværs af faggrupper.

Vi forventer, at du:

  • har interesse i folkekirken og dens arbejde, samt kan møde mennesker med forståelse og respekt.

Jobbet omfatter en del weekend og aftenarbejde samt arbejde på helligdage. Opgaverne fordeles mellem de to kirketjenere.

De 2 kirketjenere afløser hinanden på fridage og feriedage, samt ved sygdom.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Der vil blive indhente referencer og børneattest.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er som udgangspunkt fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kirketjener Simon Simonsen på 51504416, Kontaktperson Anne Lisbeth Jepsen på 40316416 eller Formand Kurt Tolstrup på 61791090

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kontaktperson for Ikast Menighedsråd Anne Lisbeth Jepsen, Nygade 63, 7430 Ikast eller på mail til 8802fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. oktober 2020, kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 28. oktober 2020

Legestue i Ikast Kirkecenter

Ikast Kirkekor

Konfirmation i Ikast Kirke

Skole Kirke samarbejde.

Høsttorvedag

Ikast Kirke

Ikast Kirke

Ikast Øster Kirke

Ikast Kirke

Påskegudstjeneste

Skole Kirke samarbejde

Koncert i Ikast Kirke

Ikast Kirke

Skole Kirke samarbejde

Ikast Østre Kirke

Ikast Østre Kirke

Skolebørn i kirken

Børn og unge gudstjeneste

Demensgudstjeneste

Ikast Kirke ved torvet