Navneændringer

Ønsker man at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal man ansøge om det på www.borger.dk 

Kirkekontoret er behjælpelig med oplysning og vejledning.
Nærmere oplysninger og attester i forbindelse med navneændring mv. kan hentes på ministeriets hjemmeside: www.personregistrering.dk

Har du brug for en ny attest kan den bestilles på www.borger.dk eller afhentes personligt på kirkekontoret ved forevisning af billedlegitimation.