Invitation til Konfirmationsforberedelse

Opstartsgudstjeneste i Ikast Kirke, onsdag den 23. august kl. 19.00

Alle kommede konfirmander og deres forældre indbydes hermed til gudstjeneste og indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Vi starter med gudstjenesten. Herefter fordeles konfirmander og forældre klassevis, hvor nogen går over i Ikast Kirkecenter mens andre bliver i kirken, hvor der serveres kaffe/the/juice mm. 

I vil få en kort orientering om den forestående forberedelsestid, samt en oversigt over vigtige datoer.

Medbring: Konfirmandens dåbs- eller navneattest.

Venlig hilsen præsterne i Ikast, Faurholt og Isenvad sogn.

Jens Peter Garne, Karin A. Vestergaard, Bodil Nørager, Birthe Møberg, Poul Erik Knudsen.

Alle elever vil også få denne indbydelse, som bliver delt ud i deres klasse.

Konfirmationer i Ikast Kirke

Datoerne oplyses her og i Ikast Avis første onsdag efter nytår 2 år forud.

Konfirmationer i 2018

27. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke én 7. klasse fra Ikast Østre Skole og 7. klasse fra Ikast-Brande International Skole.

29. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke to 7. klasser fra Ikast Østre Skole.

6. maj 2018 konfirmeres i henholdsvis Faurholt Kirke og Ikast Kirke 7. klasserne fra Ikast Nordre Skole.

NB: Der vil stadig være mulighed for at blive konfirmeret på de datoer der tidligere er meldt ud, uanset hvilken skole/klasse man i 2017 er flyttet til. Dette kan aftales med præsten i starten af skoleåret, hvor der holdes en aftengudstjeneste for konfirmander og deres forældre. Her oplyses også det endelige klokkeslet for holdet.

 

Konfirmationer i 2019

5. maj 2019 konfirmeres i Ikast Kirke 7. klasserne fra Østre Skole

11. maj 2019 konfirmeres i Ikast kirke 7.i fra Nordre Skole og 7. klasse fra Ikast-Brande International Skole

12. maj 2019 konfirmeres i henholdsvis Faurholt Kirke og Ikast Kirke 7.a, 7.b og 7.d fra Nordre Skole 

Klokkeslet kendes først ved aftengudstjenesten for forældre og konfirmander i starten af skoleåret.

 

Konfirmationer i 2020

Oplyses første onsdag efter nytår, 2018

Konfirmation

Alle elever i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognets præster. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse.

Elever der ikke er døbte, er velkommen til at modtage konfirmandundervisning. Ønsker eleven at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen, eller på selve dagen.

Undervisningen begynder normalt sidst i august. 

 

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ikast Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.