Kirkebil

Til alle gudstjenester og sognemøder i Ikast sogn kan der bestilles kørsel hos TAXA på tlf. 70 22 18 18. Prisen er 20,- kr. pr. gang.