møder og foredrag

i Ikast Østre Kirke og Ikast Kirke.

Babysalmesang - Legestue - Minikonfirmand - Skole-Kirkesamarbejde - Børn, Bibel og boller i karry

Taizé andagter - Rytmisk gudstjenester - Ungdomsgudstjenester

Højskoleformiddag - Sognemøder - Menighedsaftner

Kvindernes mødested - Venskabs menighed - Middag på tværs - Church a cross

Folkekirkens Café og dagligstue - Vågetjeneste - Sorggrupper - Besøgstjeneste - Godmorgen telefonkæde

Koncerter - Musikgudstjenester 

Aspirantkor - Kirkekor - Optagelsesprøve