Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Praktiske oplysninger i forbindelse med dødsfald

Ved dødsfald er der for de efterladte mange ting at ordne og beslutte. Måske har familien allerede et gravsted, men er det ikke tilfældet, er det en vigtig afgørelse, der skal træffes, når et nyt gravsted skal vælges. En beslutning, der rækker frem i tiden og måske skal tilpasses flere generationer.

Hvad skal der foretages?

  • Dødsfaldet skal meddeles til kirkekontoret senest 2. hverdag, hvilket ofte sker gennem en bedemand. 
  • Via Borger.dk laves en anmodning om begravelse/bisættelse.
  • Det der anmodes om, skal være i overensstemmelse med afdødes ønske. 
  • Var afdøde medlem af folkekirken, må det i almindelighed forstås som et ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelsen. 
  • Ved kirkelig begravelse må den, der sørger for begravelsen, træffe aftale med kirkekontoret om tidspunktet for begravelse eller bisættelse, der tidligst kan finde sted 48 timer efter anmeldelsen. Bemærk dog at dette varsel forlænges i forbindelse med weekender og helligdage.
  • Højtidligheden skal normalt finde sted senest en uge efter dødsfaldet.
  • Endelig skal de efterladte have en samtale med præsten, som skal forrette højtideligheden, for bl.a. at aftale valg af salmer.

 

Anvisning af gravsted
Kirkegårdslederen anviser gravsteder og er behjælpelig i forbindelse med begravelser og bisættelser. Når et nyt gravsted tages i brug, udfærdiges der et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren.

Erhvervelse af gravsted
Medlemmer af folkekirken, bosiddende i Ikast Kommune eller med tilknytning hertil, betaler intet for erhvervelse af gravsted.
Der kan ikke reserveres gravsteder på Ikast Kirkegård og Østre Kirkegård.
På Fonnesbæk kan der reserveres gravsteder. Kontakt kirkegårdslederen.

Fredningstid
Fredningstiden for kister er på Ikast Kirkegård 60 år og på Østre og Fonnesbæk kirkegårde 30 år.
For urner og børnegravsteder er fredningstiden 10 år på alle 3 kirkegårde.
Brugsretten erhverves for en fredningsperiode og kan normalt forlænges efter fredningstidens udløb.

Vedligeholdelse af gravsted
Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, dog er gravstedsindehavere på Ikast Kirkegård kun forpligtet på de første 30 år, selvom fredningstiden er 60 år.
Der kan træffes aftale med Kirkegårdskontoret om renholdelse, plantning af blomster og vinterdækning af gravstedet. Regning sendes én gang om året.
Man kan også henvende sig til Kirkegårdskontoret og aftale udførelse af enkelte arbejder mod betaling.

Gravsteds legater
Kirkegården kan påtage sig ren- og vedligeholdelse m.v. i en flerårig periode. Sådan en aftale, kaldes i daglig tale en legataftale, og består i at gravstedsindehaveren laver en aftale med kirkegården om hvilke arbejder der hvert år skal udføres på gravstedet, og hvor lang tid aftalen skal løbe (minium 5 år).

Aftalen kan f.eks. omfatte ren- og vedligeholdelse, men også plantning af blomster og grandækning.

For visse typer af gravsteder er det obligatorisk at lave en flerårig aftale (legataftale) om ren- og vedligeholdelse af gravstedet i hele fredningsperioden, det gælder bla. alle typer urnegravsteder og gravsteder i skov og græs.