Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Ikast Østre Kirkegård

Gl.Skolevej 24, 7430 Ikast

I takt med at byen voksede blev der behov for mere plads til begravelser og i 1962 blev Østre Kirkegård indviet og i 1975 blev kapellet opført. Kirkegården er indrettet med med 8 afdelinger med traditionelle kistegravsteder, skoven som består af 2 gravstedsafdelinger, 4 urneafdelinger, en afdeling forbeholdt børn, og en plæne til anonyme begravelser og urnenedsættelser.

Traditionel kistebegravelse
Afdeling 1 til 8.  Se kort
Traditionelle kistegravsteder med plads til 1 eller 2 kister. Der kan dog etableres gravsteder med op til 4 kistepladser.
Der er mulighed for nedsættelse af urner på gravstederne.
Gravstederne er indhegnet af hække med forkant af brosten eller Ølandssten.
Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.
Gravstederne kan anlægges efter ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes.
Gravstenene må ikke være højere end 100 cm. inkl. sokkel.
Særligt for afd. 1(nr. 19 - 26) og afd. 2(nr. 146 - 157) langs den brede asfaltgang:
Stenene skal være liggende med en hældning på maks. 30 grader i forhold til vandret.

Afdeling 5.  Se kort
Kister og urner i græs ved cirkler.
Gravstederne er udlagt i græs og er beregnet til 2 kister.
Der kan udtages kistegravsted. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravstenen er opretstående, placeret langs beplantningen med en højde på max. 80 cm. inkl. sokkel. Efter ønske kan der etableres et bed, til sommerblomster, på ca. 50 x 50 cm foran gravstenen. Der må ikke anvendes ral eller granitskærver. Bedet anlægges af kirkegårdens personale efter regning.
Gravstedernes yderste del er græsdækket. Cirklen er afgrænset af brosten. Bag gravstenene er der plantet et pur.
Plænebegravelse kan lade sig gøre i gravsteder der ikke slutter op til en cirkel. Her anvises enkelt kistepladser. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravsten er liggende (plæne med plade), og placeres midt på kistepladsen.
Gravstedet må ikke indhegnes, og der må intet plantes.
På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning, 1 speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 2 vaser ekstra. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.
Mindelys må ikke placeres i holdere af glas. Solcelle og batteridrevne lamper må ikke anvendes. Ved etablering og ny urnenedsættelse/begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelsen i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden. Der er obligatorisk gravstedsvedligeholdelse på alle typer.

Kister og urner i græs med plade.
Afdeling 9 og 10 skoven. Se kort
Gravstederne er udlagt i græs og er beregnet til 1 eller 2 kister. Der kan dog etableres gravsteder med op til 4 kistepladser.
Der kan udtages kistegravsted til urner. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravstederne må ikke indhegnes, og der må intet plantes.
På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning én speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 1-2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.
Der må ikke grandækkes med undtagelse af én vinterkrans.
Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.
Navneplade på 40x60 cm skal nedlægges i niveau med terræn. Bogstaver heri skal være indhugget.
Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.

Kiste og urne gravsteder i græs med mulighed for opretstående sten.
Afdeling 9 og 10 skoven. Se kort
Gravstederne er udlagt i græs og er beregnet til 1 eller 2 kister. Der kan dog etableres gravsteder med op til 4 kistepladser.
Der kan udtages kistegravsted til urner. Ved nedsættelse af en urne betales samme pris som for et kistegravsted.
Gravstederne må ikke indhegnes.
Gravstenen skal være opretstående, placeret langs beplantningen med en højde på maks. 100 cm. inkl. sokkel.
Der kan, hvis det ønskes, etableres et bed på ca. 50x50 cm ved gravstenen, hvor der kun må plantes lave planter. Anlæg af bed må kun foretages af kirkegårdens personale efter regning.
På hvert gravsted nedsættes for gravstedsindehavers regning, én speciel vase til buketter. Efter ønske kan der tilkøbes 1-2 ekstra vaser. Der må ikke anvendes andre typer vaser eller henstilles potter og krukker.
Mindelys må ikke placeres i holdere af glas.
Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdel-se i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden.
Udskiftning af udgåede eller forvoksede planter i bedet er ikke omfattet af vedligeholdelsesaftalen.

Traditionel urnebegravelse
Afdeling 11-13 og 16. Se kort
Gravstederne er beregnet til 4 urner og må anlægges efter eget ønske. Gravstenen må højst være 40 x 60 cm.
Ren og vedligeholdelsen foretages af kirkegården, og ved etablering og ny urnenedsættelse betaler gravstedsindehaveren for vedligeholdelsen i fredningstiden.

Urner i græs m. plade
Afdeling 12 og 13. Se kort
Urnegravstedet er udlagt i græs til 4 urner. Gravstedet må ikke indhegnes, og der må intet plantes. På hvert gravsted nedsættes
en speciel vase til buketter, som skal anvendes, når der sættes blomster. Navneplade på 40 x 60 cm skal nedlægges i niveau med terræn. Bogstaver heri skal være indhugget. Ved etablering og ny urnenedsættelse betaler gravstedsindehaveren for fredningstiden. Ved nyerhvervelse betales desuden for speciel vase.

Fællesplæner
(anonym)
Afdeling 15 (urner) og afdeling 6 øverst nærmest P-pladsen (kister). Se kort
Området er udlagt i græs. Urne- og kistenedsættelse foretages efter en plan, som kun kendes af kirkegårdsledelsen og uden
de pårørendes tilstedeværelse. Der foretages ingen markeringer i arealet. Buketter o.l. må kun henlægges på brostenskorset midt i området eller sættes i de specielle vaser, som er anbragt oven for korset. Ved begravelser / bisættelser i fællesplæne skal der betales for vedligeholdelsen i fredningstiden.

Børnegravsteder
Afdeling 14 (urner og kister)Se kort
Gravstederne er beregnet til 2 urner eller 2 kister og må anlægges efter eget ønske. Gravstenen må højest være 40x60cm. Ren og vedligeholdelsen foretages af kirkegården og ved etablering og ny urne- og kistenedsættelse betaler gravstedsindehaveren for fredningstiden.
Afdeling 14 (anonym) græsarealet i midten.
Samme regler som for afdeling 6 og 15.

Lapidarium
På kirkegården findes der to områder hvor der opbevares sten fra sløjfede gravteder. Stenene findes nedlagt i vedbend i afdeling 1 ud mod Jyllandsgade og i afdeling 6 op mod parkeringspladsen. Sten kan mod betaling opbevares i 20 år i Lapidariet.
I særlige tilfælde kan en sten eller et gravsted blive erklæret særlig bevaringsværdiget af Herning Museum, og skal derfor forblive på kirkegården altid.

Ikast Østre Kirkegård.

Oversigt

01- Traditionelle kistegravsteder

02- Traditionelle kistegravsteder

03- Traditionelle kistegravsteder

04- Traditionelle kistegravsteder

05- Traditionelle kistegravsteder / plænebegravelser

06- Traditionelle kistegravsteder / anonym kistebegravelse

07- Traditionelle kistegravsteder

08- Traditionelle kistegravsteder

09- Plænebegravelse

10- Plænebegravelse

11- Traditionelle urnegravsteder

12- Traditionelle urnegravsteder / plæne med plade (urner)

13- Traditionelle urnegravsteder / plæne med plade (urner)

14- Traditionelle urnegravsteder / plæne med plade (urner)

15- Anonym urneplæne

16- Traditionelle urnegravsteder