Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Ikast kirkegård

Kirkegade 3, 7430 Ikast

Ikast Kirkegård er byens gamle kirkegård, som har ligget rundt om kirken. Den er udvidet flere gange bla. med arealet mod Rolighedparken i 1931 og i 2004 er det sidste ledige areal på kirkegården inddraget til kistegravsteder. Det skete i forbindelse med frilægning af Ikast kirke hvor de gamle afdelinger tættest på kirken er omlagt så de ikke længere fungerer som begravelsesplads, men som et grønt område.

Kirkegården er meget systematisk opbygget med gravsteder i dobbeltrækker langs lange lige gange. Det er kistegravstederne som dominerer, men der findes også en afdeling med urne og børnegravsteder, samt en plæne til anonyme urne og børnebegravelser.

Der findes mange tomme gravsteder på kirkegården, som på grund af den lange fredningstid endnu ikke kan tages i brug. En del af disse er tilplantet med stauder og dekorative træer og buske.
Tanken er at give den besøgende noget smukt at kigge på og måske give inspiration til at bruge blomstende planter på gravstederne.

Afdeling 5  Se kort.
Traditionelle kistegravsteder med op til 4 pladser omkranset af thujahække.
Der er mulighed for nedsættelse af urner på gravstederne.
Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale. I den gamle del af afdelingen har gravstederne forhæk, mens dette ikke er tilfældet i det nye afsnit.
Gravstederne kan anlægges efter ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes.
Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.
Gravstenene må ikke være højere end 100 cm. inkl. sokkel.

Afdeling 6  Se kort.
Urne- og børnegravsteder.
Traditionelle urnegravsteder, der også må bruges til børnebegravelser.
Der er ryghæk af thuja og gravstederne adskilles af lysegrå chaussesten.
Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.
Gravstederne kan anlægges efter ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes.
Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.
Gravsten inkl. sokkel må ikke være højere end 50 cm.
Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden
I afdeling 6 er der endvidere indrettet en speciel afdeling til anonyme urnenedsættelser / begravelser. Området er udlagt med græs.
Urnenedsættelse /begravelse foretages efter en plan, som kun kendes af kirkegårdsledelsen og uden de pårørendes tilstedeværelse. Der foretages ingen markeringer i arealet.
I fællesplæne skal der betales for vedligeholdelse i fredningstiden.

Afdeling 7  Se kort.
Urne- og børnegravsteder.
Traditionelle urnegravsteder, der også må bruges til børnebegravelser.
Der er ryghæk af thuja og gravstederne adskilles af lysegrå chaussesten.
Hække plantes og klippes af kirkegårdens personale.
Gravstederne kan anlægges efter ønske under forudsætning af, at plantevalget tilpasses gravstedet. Stærkt voksende træer og buske må ikke plantes.
Solcelle- og batteridrevne lamper må ikke anvendes.
Gravsten inkl. sokkel må ikke være højere end 50 cm.
Ved etablering og ny urnenedsættelse / begravelse er der obligatorisk betaling for vedligeholdelse i fredningstiden. Dette gælder også ved forlængelse af brugsretten ud over fredningstiden

Lapidarium
På kirkegården findes der to områder hvor der opbevares sten fra sløjfede gravsteder. Stenene står dels i halvbuer langs kirkegården sydlige skel og dels er de nedlagt i vedbend ved kirkediget mod vest.
Sten kan mod betaling opbevares i 20 år i Lapidariet.
I særlige tilfælde kan en sten eller et gravsted blive erklæret særlig bevaringsværdiget af Herning Museum, og skal derfor forblive på kirkegården altid. På Ikast Kirkegård står disse sten for sig på lige rækker i skellet mod Rolighedsparken. Her findes bla. Jens Holdgaards mindesten.

Kort over Ikast Kirkegård

Oversigt.

05- Traditionelle kistegravsteder

06- Traditionelle urnegravsteder / anonym urneplæne

07- Traditionelle urnegravsteder