Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Sognets kirker

Ikast Kirke og Ikast Østre Kirke ligger i samme sogn og de betjenes af de samme præster og personale.

 

Ikast Kirke

Der har været kirke i Ikast i over 800 år. Flere gange er kirken blevet restaureret og ombygget. I 1904 brændte kirken. I 1907 blev der indviet en ny kirke på tomten af den nedbrændte, men byen voksede, og menighedsrådet indså, at kirken måtte udvides.
I 1966 fik menighedsrådet endelig Kirkeministeriets tilladelse til at påbegynde en tiltrængt restaurering og udvidelse af kirken. To sideskibe blev bygget på det gamle hovedskib, og der blev opstillet et nyt marmoralterbord, så alteret nu kan ses af alle i kirken. Kirken fik ved samme lejlighed en ny prædikestol og et nyt Marcussen & Søn orgel med 20 stemmer. Det var en stor festdag for Ikast, da kirken den 26. maj 1968 blev genindviet.
I 2005 tog man fire nye tilbygninger i brug. Kirkerummet blev ikke ændret, bortset fra at nogle vinduer blev sløjfet og andre kom til i stedet. Men man fik en tiltrængt udvidelse med lokaler rundt om kirkerummet.
De fire tilbygninger rummer henholdsvis kontor og arbejdsrum til kirketjeneren, kontor til præsterne, våbenhus med handicaptoilet og endelig alrummet, som bl.a. bruges til kirkekaffe og til bibelfortælling for børnene under gudstjenestens prædiken.
Alteret er det første, man lægger mærke til, når man træder ind i kirken.
Det er udsmykket med Kristi monogram på forsiden. Kristus er alfa og omega – Han er både begyndelsen og enden. Oven over hænger det enkle alterbillede. Det viser et kors, en fisk og et anker og svarer således til det kendte: tro, håb og kærlighed.
Fisken er et gammelt symbol for Jesus, fordi ordet fisk på græsk danner forbogstaverne til: Jesus Kristus, Guds Søn, Frelseren. Symbolet er lavet i sølv og omgivet af en forgyldt jernramme.
Mosaikruderne i kirken er også spændende at kigge nærmere på. Mod syd vises i tre felter Jesu liv og forkyndelse. I midten er hovedbegivenhederne i hans liv fremstillet: fødsel, nadverindstiftelse, korsfæstelse og opstandelse. I siderne vises træk fra Jesu forkyndelse med illustration af helbredelser og kendte lignelser. Mod nord ses der frem til Jesu genkomst, hvor den opstandne Kristus i midten med sine engle kalder levende og døde til sig. Glasmosaikkerne er skabt af billedhuggeren Gunnar Hansen, København, i samarbejde med kirkemaleren Ingolf Røibæk og udført af L. Frese og sønner.
Mosaikken i apsis illustrerer, hvad det er, der sker i dåben: At Helligånden i skikkelse af en due kommer over den døbte. Nedenunder hvirvler små fisk rundt. Måske svømmer de i dåbsfadet. De kan være et symbol på Kristus, men når der som her er en hel stime, kan der være tænkt på de nydøbte, eller måske viser de små livlige fisk, hvordan Helligånden er den, der sætter i bevægelse. Mosaikken er tegnet af Svend Havsteen Mikkelsen.
Foran mosaikken i apsis står der en lysglobe, hvor man kan tænde et lys i kirkens åbningstid.
Til venstre for alteret er kirkens døbefont placeret. Oprindelig stod døbefonten ved kirkens indgang, fordi dåben er den handling, der erklærer os for Guds børn og giver os adgang til Guds hus.
Døbefonten, der er fra 1907, er udført i granit og dåbsfadet i messing - begge dele i hel enkel stil som kirkens øvrige interiør.
Bag døbefonten hænger Ikast Kirkes nyeste kunstværk. Det blev afsløret i forbindelse med kirkens 100-års jubilæum i 2007. Billedhuggeren Morten Stræde har lavet skulpturen. Den består af et ligebenet bronzekors, hvidmalet med forgyldt bagside. Korset er den faste struktur, som de øvrige runde former bevæger sig omkring. Det bærer i sin midte en fordybning, der vidner om, at noget har fundet sted netop her.De blødere cirkelformer slynger sig omkring korset og danner nye og genkendelige symboler. Man finder bl.a. fisken, der giver sammenhæng med korets mosaikrude. Andre tegn viser tilbage til gammel kirkekunst og skaber forbindelse til den grundvold, kirken er bygget på. Her er himmelbuen, regnbuen og mandorlaen (glorien), men der er også tegn på det timelige som spirer, blade og tornede grene. Alt det levende og foranderlige, som holdes sammen af korset - kirkens forkyndelse af håb og evighed.

Orgel i Ikast Kirke

Marcussen & Søn 1968; ombygget og omintoneret 2006 af samme; 21 stemmer, heraf 2 delvis transmitteret.

HV:
Principal 8'
Gedakt 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Gemshorn 2'
Sesquialtera II
Mixtur IV-V
Dulcian 8'

PED:
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8' 
(C-f fra Subb. 16')
Oktav 4' 
(C-f fra Pr. 8')
Nathorn 2'
Fagot 16'

 

SV:
Rørfløjte 8'
Spidsgamba 8'
(C-F fælles m. Rørfl. 8')
Principal 4'
Tværfløjte 4'
Principal 2'
Nasat 1 1/3'
Skalmeje 8'


Omfang: C-g3, C-f1.
Normalkopler samt HV+SV16' (el.). Tremulanter for HV og SV. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Klokkespil

Klokkespillet i kirkens tårn rummer 25 klokker. Klokkerne er fremstillet i Holland af firmaet Eijsbouts. De første 17 klokker er taget i brug i 1971. I 1977 blev klokkespillet udvidet med yderligere 8 klokker. Klokkerne kan ikke spilles direkte. Der er således ingen direkte forbindelse med klokkernes knebler. Klokkerne aktiveres via elektromagnetiske slaghamre.

Klokkespillet kodes af organisten via en computer på organistkontoret i tårnet Det automatiske klokkespil spiller mandag-lørdag melodier kl. 9.02, 12.02, 16.02 og 19.02

Ikast Østre Kirke

Ikast Østre Kirke blev under navnet Østre Kapel indviet den 24. juni 1975. Man valgte at kalde det Østre Kapel, fordi man var bange for, at man ved at kalde stedet ”kirke” ville forhindre et nyt kirkebyggeri, som senere kom til med Fonnesbæk Kirke i sydbyen.
I 2006 fandt menighedsrådet, at tiden var inde til, at det fik navn af kirke, og man valgte navnet Ikast Østre Kirke.
Men trods navnet ”kapel” er det hele tiden blevet brugt som kirke og er derfor udstyret med både døbefont, alter, alterskranke og prædikestol.
Der holdes normalt gudstjeneste hver søndag kl. 8.30
Kirken er tegnet af arkitekterne Johs. Knudsen og Ulrik Hansen, Ikast, og er udsmykket af kunstneren Poul Johansen, Ikast, der i samarbejde med byggeriets håndværkere har været med til at gøre Ikast Østre Kirke til et sted, hvor det er rart at komme.
Endevæggen modsat alteret er prydet af et relief i mursten. Motivet er byen med den enkle symbolik, at kirken og byen hører sammen. Kirken skal være åben ud mod folket, som bor i byen. Korset og solen er det livgivende i dette nære forhold.
Altertavlen indeholder også symbolerne solen og korset. Skulpturen består af en kombination af solen og et sort kors, der er sprængt af solen. Det er livets sejr over døden, der symboliseres, og det er det helt centrale budskab, der skal lyde fra kirken til mennesker, der har mistet og er i sorg.
I våbenhuset hænger et maleri bestående af to billeder, der forestiller mennesker ved graven og mennesker, der er samlet omkring deres mester. De to billeder kan enten fortælle bibelhistorie, eller de kan tale til os om den situation, vi er i, når vi sendes til hinanden med livets budskab.

Orgel i Ikast Østre Kirke

Th. Frobenius & Sønner 1975; 1 stemme ændret 2006 ved samme; 10 stemmer, heraf 1 delvis transmitteret.

HV (II): 
Rørfløjte 8'
Principal 4'
Spidsfløjte 2'
Quint 1 1/3'

PED: 
Subbas 16'
Gedakt 8' 
(C-f fra Subb. 16').

POS (I): 
Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Nasat 2 2/3'
Oktav 1'

 

Omfang: C-g3, C-f1. 
Normalkopler. Fælles svelle for HV og POS. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.