Konfirmation

Alle unge i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognets præster. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse. Unge, der ikke er døbte, kan alligevel modtage undervisningstilbuddet. Ønsker den unge at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen.

Eleverne på Nordre Skole undervises af Karin A. Vestergaard.

Eleverne på Vestre Skole (med bopæl i Ikast Sogn) undervises af Birthe Møberg og Poul Erik Knudsen

Eleverne på Østre Skole undervises af Jens Peter Garne eller Birthe Møberg og Poul Erik Knudsen

Eleverne fra den internationale skole undervises af Jens Peter Garne.

Undervisningen begynder normalt sidst i august. 

 

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ikast Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Konfirmationsdatoerne oplyses her og i Ikast Avis første onsdag efter nytår 2 år forud.

Konfirmationer i 2017

7. maj 2017 konfirmeres i henholdsvis Faurholt og Ikast kirker de nuværende 7. klasser fra Nordre skole.

12. maj 2017 konfirmeres i Ikast kirke elever fra de nuværende 7. klasser fra Vestre skole, som bor i Ikast sogn.

13. maj 2017 konfirmeres elever fra den Internationale Skole.

14. maj 2017 konfirmeres de nuværende 7. klasser fra Østre skole.

Konfirmationer i 2018

(Med forbehold for ændringer, som følge af skolelukninger. Det vil dog altid være mulighed for at blive konfirmeret på de nævnte datoer, uanset hvilken skole/klasse man i 2018 er flyttet til)

27. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser på Ikast Vestre Skole, som hører til Ikast sogn.

29. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Østre Skole.

6. maj 2018 konfirmeres i henholdsvis Faurholt Kirke og Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Nordre Skole. 

 

Konfirmationer i 2019

Normalt offentliggøres konfirmationsdatoerne for 5. klasses eleverne i januar måned. Det sker i årets første udgave af Ikast Avis og på kirkernes hjemmesider.

Da klassedannelserne ikke er på plads endnu, har vi valgt at udsætte offentliggørelsen af konfirmationsdatoerne for 2019. Når klassedannelsen er på plads, vil offentliggørelsesdatoen blive rundsendt på forældreintra til de pågældende klasser, ligeledes vil datoen fremgå af kirkernes hjemmeside og offentliggøres på kirkesiden i Ikast Avis en uge før. 

Konfirmationer i 2020

Oplyses i Ikast Avis og her på siden første onsdag efter nytår.