Konfirmation

Alle elever i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognets præster. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse.

Elever der ikke er døbte, er velkommen til at modtage konfirmandundervisning. Ønsker eleven at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen, eller på selve dagen.

Undervisningen begynder normalt sidst i august. 

 

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ikast Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Konfirmationsdatoerne oplyses her og i Ikast Avis første onsdag efter nytår 2 år forud.

Konfirmationer i 2018

(Med forbehold for ændringer, som følge af skolelukninger. Det vil dog altid være mulighed for at blive konfirmeret på de nævnte datoer, uanset hvilken skole/klasse man i 2018 er flyttet til)

27. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser på Ikast Vestre Skole, som hører til Ikast sogn.

29. april 2018 konfirmeres i Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Østre Skole.

6. maj 2018 konfirmeres i henholdsvis Faurholt Kirke og Ikast Kirke de nuværende 6. klasser fra Ikast Nordre Skole. 

Konfirmationer i 2019

Så er processen med klassedannelsen så langt fremme på skolerne, at vi snart kan offentliggøre datoerne på konfirmationerne i 2019. Det kommer til at ske på følgende måde:

Konfirmationsdatoerne for de nuværende 5. klassers elever bliver offentliggjort i Ikast Avis 7. juni.

Samme dag vil datoerne ligeledes blive offentliggjort her på kirkens hjemmeside kl. 12.00

Inden vil alle forældre og elever havde fået besked fra skolerene, i hvilken klasse og på hvilken skole eleven skal gå.

Denne information kan vi ikke hjælpe med.

 

Konfirmationer i 2020

Oplyses første onsdag efter nytår, 2018